فساد در زبان فارسی (بخش۱)

فساد در زبان فارسی (بخش۱)

زبان یکی از میراث‌های بشری است که قدمتی بیش از تاریخ دارد، این ابزار انسانی آن‌قدر گسترده و عمیق است که گاهی از یاد و خاطره افراد به‌عنوان یک ابزار مضاف از جوهر بشریت می‌رود. در طی تاریخ تمدن‌های بشری گاه این زبان با زبان دیگری ممزوج شده و تحول پیداکرده است و گاهی نیز این تحول به‌قدری شدید بوده که آن زبان در مدت کوتاهی به زبان دیگری تبدیل‌شده است. متن کامل »

“ کلمات قرآن که از معنی اولیه‌شان خارج شوند، حرف خدا در ذهن مردم تحریف شده. ”

- «استراتژی پیچیده ابلیس» -
ملّت

ملّت

اما با تحقیق در ریشه‌ی این کلمه به این معنی خواهیم رسید: « اصل کلمه ملت از «امللت الكتاب» است و دين را بدان‌جهت ملّت گويند كه از جانب خدا املا شده است.» متن کامل »

رفتن به بالا